Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

TRĂNG RƠI


         
                     


                  Đêm nay trăng rớt xuống đồi
          Ánh trăng có muốn cùng tôi dõi thềm .
                 Trăng buồn đi hái cái đêm 
          Trăng cùng lặn lội biển êm sóng tàn. 
                 Mây kia có hỏi chị Hằng ?
          Núi non này có ngút ngàn bóng đêm .
                 Ai cùng lặn lội kiếm tìm  ?
          Để thương bóng nguyệt đêm chìm lẻ loi .

          
20-03-2013 TH TQ 

Không có nhận xét nào: