Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

BỨC TRANH GIÁNG KIỀU

Hình ảnh: BỨC TRANH GIÁNG KIỀU 

Nét xưa tả dáng u hoài 
Mắt sầu dâng lệ miệt mài canh khuya .
Cánh hồng thoáng rụng hương đưa 
Cho ai thổn thức nắng mưa tìm về .

Lời xưa vẳng những câu thề 
Giáng Kiều mộng mị nỗi niềm Tú Uyên .
Cuộc tình dang dở truân chuyên
Khéo gieo chữ mệnh tơ duyên bởi trời .

Ngàn năm tình ấy ghi đời 
Để sau mắc nợ mấy lời thơ giăng. 

20-06-2014 THTQ

     BỨC TRANH GIÁNG KIỀU 

       Nét xưa tả dáng u hoài 
Mắt sầu dâng lệ miệt mài canh khuya .
      Cánh hồng thoáng rụng hương đưa 
Cho ai thổn thức nắng mưa tìm về .

      Lời xưa vẳng những câu thề
Giáng Kiều mộng mị nỗi niềm Tú Uyên .
      Cuộc tình dang dở truân chuyên
Khéo gieo chữ mệnh tơ duyên bởi trời .

      Ngàn năm tình ấy ghi đời
Để sau mắc nợ mấy lời thơ giăng.

20-06-2014 THTQ

Không có nhận xét nào: