Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

VỊNH SÁCH CŨ
        VỊNH SÁCH CŨ

Sách quý nhiều năm thành đồ cổ
Muốn dùng tái bản lại mới thôi
Bìa đem vẽ lại thêm chi tiết
Rượu cũ thay bình uống thơm môi

Lộn cuối xáo xào đảo dăm trang
Ép phê vài bóng lồng ... lồng lộng
Cốt truyện bỗng nhiên vị đổi mặn
Mặc sức thuộc lòng sách mênh mông

03-01-2017 Phương Viên 

Không có nhận xét nào: