Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

   BÌNH YÊN HÃY VỀ

Ơi bình yên ! ta ru người đi nhé !
Có phải lòng người hay thay đổi trắng - đen .
Giấc mộng mị dẫn tình đi lạc lối
Có trở về trên tay hái nụ hoa
Gai đã cắm tay đã phun đầy máu
Trời mịt mù có cho lối ta đi .
Trở về đi tay ngoan sẽ lành sẹo
Đời nghê thường tô son thắm làn môi .
Linh hồn đã tìm đui mù tăm tối
Cũng trở về ru với giấc bình yên .
Chúa và trời cũng trả ta nợ cũ
Tình ngọt mềm vòng tay ấm thần tiên .

28-06-2013 TH
Hiển thị bớt