Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

BỐN MÙA TA YÊU
BỐN MÙA TA YÊU

Chia tay xuân vội
Áo chưa kịp hồng
Mà hè rực nắng
Nheo nhìn chói chang

Gió thổi thênh thang
Miên man sắc đỏ
Lá vào mùa thu
Thềm ru nở cúc

Gió đông thúc giục
Sương trắng bay tràn
Áo em vội vàng
Quàng anh tay ấm

Run run ngồi ngắm
Chờ xuân lại về
Một trời đam mê
Mùa yêu thì thầm

08-04-2015 Phương Viên
Rất mong gặp lại các tình yêu cùng bốn mùa