Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

TRỜI !

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

TRỜI !
Vòm trời lồng nhốt anh đây
Đừng mong thoát ngục - dạ đày đói meo
Tự do bụng bị bắt phèo 
Trốn rồi quay lại xin đèo cái ... gông
19-05-2015 Phương Viên 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Không có nhận xét nào: